درخواست صدور لایسنس جدید

برای ارسال درخواست لایسنس جدید از فرم زیر استفاده کنید

» از ارسال درخواست‌های مکرر خودداری بفرمایید

» بعد از ثبت درخواست حداکثر بعد از ۴۸ ساعت لایسنس جدید برای شما فعال خواهد شد

» بعد از تایید درخواست لایسنس جدیدی برای شما ارسال نمی‌شود و بر روی همان لایسنس قبلی ظرفیت جدید برای شما باز خواهد شد

» در نظر داشته باشید برای هر لایسنس حداکثر ۳ بار امکان درخواست صدور مجدد وجود دارد

در صورتی که پیش از این درخواست ارسال کرده‌اید برای پیگیری درخواست، شماره پیگیری خود را وارد کنید:

دلیل بازپرداخت